Skip to content

Webolizma Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır.) sağlayan Mustafa Kemal Mah. 2133. Sk. No: 5 / 11 Tena Plaza Çankaya / Ankara adresinde mukim Webolizma Dijital Reklam Ajansı – Ecevit Saraç (Kısaca Webolizma olarak anılacaktır.) ile yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır.) arasında Webolizma’ya ait olan https://www.webolizma.com/ internet adresinde (ve alt sitelerinde) faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

Madde 2 – Konu 

 • 2.1 İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Webolizma’ya ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
 • 2.2 Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiğini beyan ve kabul eder. Eksik hatalı veya yanlış verilen bilgiler tespit edildiği durumda müşterinin hesabı bilgi verilmeksizin iptal edilebilir ve müşteri bu durumda hak talebinde bulunamaz.

Madde 3 – Webolizma Yükümlülükleri

 • 3.1 Webolizma, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Webolizma ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
 • 3.2 Webolizma aktif barındırma hizmetleri konusunda Müşteri’nin teknik taleplerini en fazla 48 saat içinde çözümcül şekilde yanıtlamayı ve gerekli işlemleri başlatmayı kabul ve taahhüt eder.
 • 3.3 Datacenter tarafından gerçekleşen kesintilerden ve Sunucu (Donanım) kaynaklı oluşabilecek sorunlardan dolayı oluşacak site erişim sorunlarından Webolizma sorumluluk kabul etmez. Bu konu hakkında yapılacak tüm şikâyet ve itirazlar geçersiz kabul edilecektir.
 • 3.4 Webolizma müşterinin hesabına gerekli görmesi durumunda erişebilir, kaynak kullanımlarını ve siteye erişenlerin kayıtlarını kontrol edebilir, dosyalarını ve kullanım limitlerini kontrol edebilir, zararlı gördüğü yazılımları silebilir, müşterinin şifresini güncelleyebilir. Oluşabilecek bir şifre veya dosya değişikliği durumunda hukuka aykırı bir durum olmaması şartı ile Webolizma Müşteri’yi yapılan işlem ile ilgili bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder.
 • 3.5 Webolizma hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek veya ilgili kolluk kuvvetlerine gerekli detaylar konusunda bilgilendirme hakkına sahiptir.
 • 3.6 Webolizma, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Müşteri özel teklif ile veya sistem üzerinden yedekleme hizmeti satın almadığı sürece Verilerin, dosyaların ve tüm FTP ve MYSQL içeriğinin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir.
 • 3.7 Webolizma yedekleme veya dosya saklamak ile yükümlü değildir, Webolizma hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, sunucu sorunlarından doğan zarardan ve ziyandan Webolizma sorumlu değildir.
 • 3.8 Webolizma olası bir hizmet durdurma halinde var olan aktif müşterilerin mağdur olmaması adına tüm sistem yedeklerini sorunsuz hazırlayıp ilgili Müşteri’ye teslim edeceğini kabul ve beyan eder.

Madde 4 – Müşteri Yükümlülükleri

 • 4.1 Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Webolizma, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.
 • 4.2 Müşteri aldığı hizmet dahilinde Webolizma tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Webolizma tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • 4.3 Müşteri, almış olduğu barındırma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
 • 4.4 Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
 • 4.5 Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 4.6 Müşteri webolizma.com adresinden sipariş ettiği hizmet veya kendisine iletilen özel teklif dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Webolizma firmasına herhangi bir kusur iletilemez.
 • 4.7 Müşteri resmi yollara başvurmadan açmadan önce sorununu Webolizma’ya mail, telefon ve Destek Bildirimi üzerinden belirtmelidir ve çözüm talep etmelidir. Aksi takdirde açacağı haksız olduğunu peşinen kabul etmiş olur.
 • 4.8 Müşteri, Webolizma yetkililerine hakaret, taciz, küfür vs tüm olumsuz söylemlerde bulunamaz, böyle bir durumda hesapları kapatılır kendisine yedekleri kesinlikle teslim edilmez.
 • 4.9 Müşteri fatura tarihinin bitmesinin ardından 7 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde Webolizma yetkilileri hizmeti durdurma hakkında sahiptir. Hizmetin durdurulmasından dolayı oluşabilecek tüm sorumluluk müşteriye aittir, Webolizma kesinlikle hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • 4.10 Müşteri kayıt esnasında tüm bilgilerini doğru belirttiğini kabul ve beyan eder, bilgilerini (TC Kimlik, Ad Soyad, Cep Telefonu, ePosta Adresi, Açık Adresi vs.) yanlış verdiği takdirde doğabilecek tüm sorumlulukları peşinen kabul ve beyan eder.

Madde 5 – Sözleşmenin Sona Ermesi 

 

 •  İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Webolizma’ya iletilmesi veya webolizma.com uzantılı kurumsal mailden Müşteri’ye gönderilen özel teklife istinaden Webolizma ticari banka hesaplarına EFT/Havale işlemi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
 • 5.2 Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu aylık veya yıllık ödeme periyodu kadardır. Hizmet devam ettiği sürece sözleşme geçerlidir.
 • 5.3 Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme ücret haricinde aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar.
 • 5.4 Taraflar karşılıklı ve yazılı olarak anlaşmak kaydı ile sözleşmeyi diledikleri zaman feshedebileceklerdir. 
 • 5.5 Müşterinin söz konusu sözleşmede üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, webolizma, söz konusu yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve varsa aksaklıkların 15 ( on beş ) gün içinde giderilmesini, aksi takdirde sözleşmenin fesih olunacağı durumunu bildirir. Durumun düzeltilmemesi halinde, ihbarın karşı tarafa tebliğ tarihinden itibaren geçen 15 ( on beş ) gün süre sonunda sözleşme sona ermiş sayılır .

Madde 6 – Ücretlendirme

 • 6.1 İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında veya gönderilen özel teklifteki belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
 • 6.2 Webolizma önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Webolizma bahsi geçen fiyat değişiklikleri konusunda en fazla güncel tüketici fiyat endeksi oranı kadar artış sağlayacağını kabul ve beyan eder. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Ücret eğer yabancı para biriminde ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek ödenir.
 • 6.3 Ödemenin gecikmesi durumunda Webolizma kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. Webolizma müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar. Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adı, SSL sertifikaları ve sunucu hizmetlerinde ( co-location, dedicated, vps sanal sunucular ) işlemlerinde geri ödeme yapılmaz. 

Madde 7 – Yasak Aktiviteler ve Sorumluluklar

 • 7.1 Webolizma bildirimlerini webolizma.com üzerinden destek bildirimi ve sistemde kayıtlı mail adresi aracılığıyla yapmakla yükümlüdür, bunun dışında bildirim yapmakla yükümlü değildir.
 • 7.2 Webolizma periyodik veya tek seferlik ödeme konusunda problem yaşanması, durumunda müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkına sahiptir. Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.
 • 7.3 Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı tüm hosting paketleri için %50’dir. Sistem kaynaklarının %50 ya da daha fazlası 90 saniyeden uzun süre kullanılamaz. Belirtilen limitleri geçen kullanıcı hesapları otomasyon sistemi veya yetkililer tarafından uyarı yapılmaksızın askıya alınır. Müşteri CPU kullanımlarını anlık olarak hosting yönetim paneli üzerinden takip edebilir.
 • 7.4 Spam veya virüslü mail çıkışı bulunan hesaplar müşteriye bilgi verilmeksizin sistem koruması sebebi ile askıya alınır ve bu durumda müşteri hak talebinde bulunamaz.
 • 7.5 Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Müşteri donanımından ya da Müşteri’ye ait lisanssız yazılımlardan kaynaklı herhangi bir sorundan Webolizma sorumlu değildir.
 • 7.6 Aşağıdaki aktivitelerin Webolizma barındırma servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Webolizma aşağıda belirtilen maddeler için gerekli uyarıları yaptığını ve gerçekleştirdiği takdirde hizmeti askıya alma, durdurma veya sınırlandırma benzeri tedbir işlemi uygulayacağını beyan eder. Ayrıca bu maddelerin gerçekleştiği durumlarda ve para iade talepleri kabul edilmez.
  Sunucularda bir kullanıcı adına açılan herhangi bir işlem sistem kaynaklarının %50’sinden fazlasına harcayamaz ve 90 saniyeden daha uzun çalışamaz.

  *Kullanıcılar adına dedike çalışacak herhangi bir servisin sunucularda çalışmasına izin verilmez.
  *Sunucularda herhangi bir web örümceği, indeksleme yazılımı, dışarıdan içerik toplayan botların çalışmasına izin verilmez.
  *IRCd ile alakalı herhangi bir yazılımın çalışmasına izin verilmez.
  *Bittorrent gibi dosya paylaşımını sağlayan yazılımların gerek istemcileri, gerekse sunucuları, sunucularımızda çalıştırılamaz.
  *Herhangi bir P2P, dosya paylaşımı aktivitesine izin verilmez.
  *Sunucularımızda oyun sunucusu yazılımlarının çalıştırılması yasaktır.
  *15 dakikadan daha az periyotta cron çalıştırılamaz.
  *Herhangi bir Mysql sorgusu 15 saniyeden uzun çalışamaz. MySQL veri tabanlarında statik dosya barındırılamaz. (Resim dosyaları vb.)
  *Diğer bilgisayar veya ağlara yasadışı yollarla veya yetkisiz erişimi ve teşebbüsleri
  *IRC Scriptler/Botlar
  *Korsan Yazılım/Warez
  *AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
  *Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
  *Mail Bombers/Spam Scriptler ve Mailer Pro
  *File Dump/Mirror scriptleri (Örnek: rapidshare, rapidleech)
  *Uygun izinlere sahip olmayan madde satışı
  *Adult, erotik ve pornografi içeren siteler,
  *Piyango / kumar siteleri
  *DDOS saldırı scriptleri
  *Türkiye Cumhuriyeti yasalarında belirtilmiş bilişim suçları
  *Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla belirtilmiş suçlar
  *Hacker siteleri odaklı/arşiv/programlar
  *Yasadışı faaliyetleri teşvik siteleri
  *Broadcast ya da streaming canlı spor etkinlikleri
  *Yasal dağıtım hakkına sahip olmadan herhangi bir materyalin satışını yapmak.

Madde 8- Gizlilik

a) Hem WEBOLİZMA hem de MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin süresi boyunca tarafların birbirlerine ait Gizli Bilgilere erişimleri olduğunu bilmektedir. Bu Sözleşme içerisinde kullanıldığı üzere “Gizli Bilgi”, yazılı veya diğer şekillerde olan, genel olarak kamuya mal edilmemiş, tarafın gizli veya belirli durumlar kapsamında ifşa edilemez olarak ve gizli olduğunu açık şekilde ifade ettiği bilgiler anlamına gelmektedir.

b) Bu Bölüm 6’nın yükümlülükleri (i) ifşa edilmesinden önce gizli olarak kalma yükümlülüğü olmadan taraflara geçmiş veya haklı nedenler ile taraflarca bilinen; (ii) iş bu sözleşme ihlal edilmeden genel olarak kamu tarafından öğrenilen veya (iii) gizlilik yükümlülüğü olmadan ifşa etme hakkı olan üçüncü taraftan iyi niyet ile tarafların elde ettiği Gizli Bilgilere uygulanmayacaktır.

c) Tarafların her ikisi de iş bu sözleşme süresince ve bu sözleşmenin sona ermesinden itibaren 6 (altı) ay boyunca söz konusu Gizli Bilgilerin üçüncü taraflara ifşa edilmeyeceğini ve diğer tarafa ait Gizli Bilgileri iş bu sözleşme kapsamındaki hakların ve yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi haricindeki amaçlar için kullanmayacağını kabul etmektedir. Tarafların her ikisi de diğerine ait Gizli Bilgilerin çalışanları veya acenteleri tarafından iş bu sözleşmeyi ihlal edecek şekilde ifşa edilmesini veya dağıtılmasını engellemek amacı ile gerekli tüm tedbirleri alacak ve her durumda tarafların her biri kendi Gizli Bilgilerini koruyormuş gibi diğerine ait bilgilere gerekli özeni gösterecektir.

d) Yukarıda belirtilmiş olan yükümlülükler, mahkeme veya diğer devlet kurumlarının kararı veya gereksinimi doğrultusunda iş bu sözleşmenin kayıtlarının ve şartlarının ve diğer tarafa ait Gizli Bilgilerin tarafların herhangi birince ifşa edilmesini kısıtlamayacaktır, ancak söz konusu ifşayı yapmakla yükümlü tarafın söz konusu karar veya gereksinim ile ilgili olarak diğer tarafı bilgilendirmesi gerekmektedir.

Madde 9 – Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında üyeliğin tamamlanması ve Webolizma’ya gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir.) İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme …sayfa ve 9 ana maddeden ibaret olup, taraflar arasında ekleri ile birlikte iki (2) nüsha olarak tanzim edilmiş ve  …/…./……  tarihinde imza edilmiştir.

Müşteri

 

Webolizma Dijital Reklam Ajansı