Skip to content

250.000 $ Google Reklam Teşviği

250.000 $ Google Reklam Teşviği

Ticaret Bakanlığı, yeni girişimcilere ve ülkeyi kalkındıracak türde iş fikirlerine destek vermeye oldukça açıktır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı’nın birçok teşvik destekleri mevcuttur. Bunları sizler için kısaca anlatacağız.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

Bu desteğin amacı; Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’ de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren:

 • Sağlık kuruluşları,
 • Eğitim kurumları,
 • Sağlık turizmi,
 • Bilişim,
 • Film,
 • Yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşları ile işbirliği kuruluşları desteklere başvurabilmektedir.

İşbirliği kuruluşları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.

Reklam Destekleri

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, radyo ve televizyon, internet, basılı tanıtım, açık hava, özel tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri kapsamaktadır. (Sağlık turizmi, eğitim, bilişim, sinema/dizi-film ve yönetim danışmanlığı sektörleri yararlanabilir.)
 • Reklam Desteği, yurt dışı gösterimi yapılan filmlere Türkiye’de yerleşik kuruluşların tanıtım amacıyla yaptıkları marka, logo, imaj konumlandırma ve reklam filmi şeklindeki faaliyetlerine yönelik giderleri içermektedir.

Destek Oranı ve Tutarı

Faydalanıcı; sağlık turizmi, bilişim, film eğitim yönetim danışmanlığı için yıllık  %60 – 400 bin dolar teşvik verilmektedir.

İşbirliği kuruluşları; sağlık turizmi, bilişim, film eğitim yönetim danışmanlığı, lojistik ve yayıncılık için ise yıllık %70 – 500 bin dolar teşvik verilmektedir.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretine Sağlanan Markalaşma Destekleri

Bu desteğin amacı Küresel ölçekte marka haline gelmiş şirketlerin deneyimleri dikkate alınarak hazırlanan TURQUALITY Programı ile firmaların yönetsel bilgi birikimlerinin geliştirilmesi, kurumsallaşmalarına yardımcı olunması, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla söz sahibi oyuncular haline gelmeleri ve dolayısıyla olumlu Türk hizmeti imajının yerleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların bölgesel ve küresel marka haline gelmesine yönelik faaliyetleri Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 • Sağlık Turizmi,
 • Ulaştırma,
 • Perakende,
 • Bilişim,
 • Yazılım,
 • Elektronik Oyunlar,
 • Eğitim,
 • Konaklama,
 • Gastronomi,
 • Film sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar.

Destek Unsurları

Destek Programı kapsamında şirket ve kuruluşlar; ürün/hizmet/marka tesciline ilişkin harcamaları, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, belgelendirme giderleri, yurt dışı birimlerine ilişkin kira, temel kurulum ve dekorasyon giderleri, franchising giderleri, danışmanlık ve rapor satın alımına ilişkin harcamaları ve yazılımcı/ aşçı/şef/tercüman/ mühendis gibi meslek grupları için istihdam giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Marka Destek Programı için 4 yıllık üst limit destek tutarı yıllık olarak %50 oranında ve 400 bin dolardır.

Turquality Destek Programı için 5+5 yıllık üst limit destek oranı %50’dir.

Yurt Dışı Birim Marka Tescil Tanıtım Desteği

Desteğin amacı firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler.

Destek Unsurları

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 250 bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

Destek oranı %60 olup destek limiti yıllık ve ülkeye göre değişiklik gösterecek şekilde 150 bin – 250 bin ABD doları arasındadır.

Webolizma Dijital Reklam Ajansı’nın Verdiği Hizmetler

Webolizma bünyesinde şirketiniz için verebileceğiniz dijital reklam mecraları şu şekildedir:

 • Google Ads
 • Programmatic
 • AdMatic
 • Criteo

Sosyal Medya Reklamları

İnternet alanında vereceğiniz tüm reklamlar, Webolizma’nın güçlü kadrosu ve 22 yıllık deneyimi ile yurt dışındaki satışlarınızı ve marka bilinirliğinizi arttırmak üzere planlanır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için bize ulaşın