Skip to content

Kosgeb İnternet Reklam Desteği

Kosgeb İnternet Reklam Desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kobi Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) Destek Programı Uygulamaları hakkında güncel esasları sizlere sunacağız. Bildiğiniz üzere ülkenin refah seviyesini arttıracak girişimleri teşvik etmeye odaklı olan KOSGEB, özellikle internet reklamcılığı konusunda da girişimcilere büyük destekler sunuyor.

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Amacı bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, süreç, bilgi veya hizmet üretmelerini sağlamak üzere ar-ge ve inovasyon projelerinin geliştirilmesidir.

Proje Tanıtım Desteği

 •  Projenin tanıtımı için yaptırılan broşür, katalog, CD, web sayfası, web ya da mobil tabanlı yanıtım giderlerini kapsamaktadır.
 • Bu destekten yararlanmak için hazırlatılan ya da bastırılan katalog veya broşür, CD, web sayfası ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosunu ve internet adresinin yer alması gerekmektedir.
 • Bu desteğin üst limiti 5 bin TL’dir.
 • Destek oranı ise %75’tir.

KOBİ Teknoyatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Amacı ar-ge yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileşmesini, orta-yüksek ya da yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileşmesini sağlamaktır.

Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği

 • Yatırım projesine konu ürünün görsel medyada tanıtımına ilişkin giderlerine, dijital reklam veya tanıtım (sosyal medya reklamları, SEO vb.) giderlerine, yurt içi ve yurt dışı basılı reklam giderlerine, broşür veya katalog basımı giderlerine, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine ve yurt dışı fuarlarına katılım giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.
 • Bastırılan broşür ve katalogda KOSGEB logosu ve internet adresinin yer alması gerekmektedir.
 • E-ticaret sitelerine üyelik giderleri Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar. İlgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az yatırım projesi süresince olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı giderlerin, kapsaması durumunda destek verilmez.
 • Desteğin üst limiti 200 bin TL’dir.
 • Destek oranı %30 geri ödemesiz + %70 geri ödemelidir.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Bu programın amacı:

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetleri geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Tanıtım Giderleri Desteği

Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için:

 • Dijital reklam veya tanıtım (sosyal medya reklamları, SEO gibi) giderlerine,
 • Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,
 • İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine,
 • Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret siteleri üyelik giderlerine,
 • Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine destek verilir.
 • Her bir gidere ait destek üst limiti 20 bin TL olmak üzere tanıtım giderleri desteğinin toplam üst limiti ise 100 bin TL’dir.