Skip to content

KOBİ'lere 250 Milyon TL KOSGEB Dijital Desteği

KOBİ'lere 250 Milyon TL KOSGEB Dijital Desteği

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması için KOSGEB KOBİGEL – KOBİ gelişim destek programı açıklandı.

KOSGEB 2019.01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” üzerine oldu.

Teknoloji dünyasındaki gelişmelere ayak uydurmak ve sürdürülebilirlik sağlayabilmek için bilişim desteğini almak oldukça önemli hale geldi. Günümüzde katma değer odaklı, verimli ve modern imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekiyor.

Akıllı dijital teknolojiler sayesinde interneti kullanarak birbirleriyle iletişim halinde olan nesnelerin eylemleri programlanabilmekte hatta geliştirilerek hata, bakım ve stok maliyetleri düşürülebilmektedir.

KOSGEB bu noktada KOBİ’lerin yanında!

KOBİ'lere 250 Milyon TL KOSGEB Dijital Desteği
KOBİ’lere 250 Milyon TL KOSGEB Dijital Desteği

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan projenin genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkânlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

 • Yerli ve işinin ehli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin sayısını arttırmak,
 • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji sağlayıcılarıyla işbirliği halinde gerçekleştirdikleri dijitalleştirme çalışmalarını çoğaltmaktır.

 

Elektronik, bilişim ve makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; akıllı dijital teknolojileri kullanmak koşuluyla imalat sanayi sektörüyle ilişkisi bulunan 6 dijital teknolojiden birini veya birbiriyle uyumlu çalışacak şekilde birkaçını içeren üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve ticarileşmek için proje sunabilecekler.

Yalnızca tanıtım ve satış-pazarlama amaçlı proje sahiplerinin ise ürünlerini kamu desteğiyle geliştirmesi veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar-Ge Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge sunmaları şartı aranacaktır.

 

Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları şöyle:

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 • İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 

KOSGEB proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapmayı mümkün kılıyor. Ancak çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden çoklu seçim yapılabilecek.

Dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün/yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıca başvuru yapacak KOBİ’lerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir.

 

Destek Oranı, Üst Limitler ve Çağrı Bütçesi

Destek Oranı, Üst Limitler ve Çağrı Bütçesi
Destek Oranı, Üst Limitler ve Çağrı Bütçesi

KOSGEB’in sunmuş olduğu destek oranı %60’tır. Bununla beraber:

 • Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 350.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
 • Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
 • Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL’dir.

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkânları dâhilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Proje Teklif Çağrılarına Erişim ve Başvuru

KOSGEB’in internet sitesinde ilan edilen bu linkten Proje Teklif Çağrısına erişim mümkün.  Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu,  gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığından incelenebilir.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.