Skip to content

Dijital Reklamda BGBM: Bin Gösterim Başına Maliyet

Dijital Reklamda BGBM

Bin Gösterim Başına Maliyet olarak adlandırılan BGBM, bir web sayfasında 1.000 reklam gösteriminin fiyatını belirtmek için kullanılan bir pazarlama terimidir. Bir web sitesi yayıncısı BGBM 2,00 ABD doları ücret alırsa, bu, bir reklam verenin reklamının her 1000 gösterimi için 2,00 ABD doları ödemesi gerektiği anlamına gelir.

Gösterim Nedir?

Gösterim, genellikle bir reklam, dijital gönderi veya web sayfası gibi bir içerik parçasının dijital görüntülemelerinin veya etkileşimlerinin sayısını ölçmek için kullanılan bir ölçüdür. Gösterimler, ‘reklam görünümü’ olarak da adlandırılır. Genellikle gösterim başına ödeme yapan çevrimiçi reklamcılıkta kullanılırlar. Gösterimlerin sayılması, web reklamcılığının nasıl hesaplanacağı ve arama motoru pazarlamacılığında nasıl ödeneceği ve sosyal medya kampanyalarının performansını ölçmek için çok önemlidir. Gösterimler, bir reklamın tıklanıp tıklanmadığının bir ölçüsü değildir, ancak kaç kez görüntülendiğinin ölçüsüdür.

Gösterimler Nasıl Çalışır?

Genel olarak, bir gösterim, bir web sayfasının, reklamın veya bulunan ve yüklenen içerik parçasının her bir oluşumuna eşittir.

Bazı çevrimiçi reklamcılık uzmanları, örneğin, aynı reklamı birkaç sayfa görüntülemede kaydeden tek bir kişi tarafından bir sayı çarpıtılabileceğinden, gösterimleri saymanın kesin bir yolu olmadığına inanırlar.

Birkaç şey, gösterim sayılarını çarpıtabilir. Birincisi, tahminlere göre tüm web trafiğinin yaklaşık %60’ı botlardan geliyor. Gösterim sayıları, reklam görüntüleyen bir insan veya bir bot arasında hiçbir ayrım yapmaz. Reklamlar da yüklenmeyebilir veya yanlış reklam yüklenebilir. Bu tür hatalar hesaba katılabilir veya verilmeyebilir.

Temel Çıkarımlar

Dijital Reklamda BGBM Bin Gösterim Başına Maliyet_1

Cost Per Mille (CPM), yani Bin Gösterim Başına Maliyet (BGBM) bir reklam verenin bir web sayfasındaki bin reklam gösterimi başına ödediği maliyeti ifade eder.

Gösterim, bir reklamın aldığı reklam görüntülemelerinin veya izleyici etkileşimlerinin sayısını sayan bir metriktir.

BGBM, çevrimiçi reklamları fiyatlandırmak için kullanılan birkaç yöntemden biridir; diğer yöntemler, Tıklama Başı Maliyeti (TBM) ve Edinme Başı Maliyeti (EBM) içerir.

BGBM ile TBM ve EBM

TBM: Tıklama Başına Maliyet (CPC: Cost Per Click)

TBM, Tıklama Başına Maliyet anlamına gelir ve web sitelerinin, bir reklam verenin ilgili reklamı ortalama olarak tıkladığını belirlemek için kullanabileceği bir yöntemdir. TBM ayrıca, reklam verenlerin kampanya bütçelerini ve performansını yönetmek için dahil ettiği yaygın olarak kullanılan bir ölçümdür.

Öyleyse, reklamınızın biri 0,80 ABD doları, diğeri 0,20 ABD doları olmak üzere 2 tıklama aldığını varsayalım, bu toplam 1,00 ABD dolarıdır.

Ortalama 0,50 $’lık bir TBM elde etmek için 1,00 $’ınızı 2’ye (toplam tıklama sayınız) bölersiniz.

EBM: Edinme Başına Maliyet (CPA: Cost Per Action) 

Dijital Reklamda BGBM Bin Gösterim Başına Maliyet_4

CPA ayrıca CPM ve CPC gibi bir ödeme şemasıdır; ancak, reklam verenlerin yalnızca kullanıcı satın alma, indirme veya ücretsiz deneme gibi istenen işlemi tamamladığında ödeme yapması bakımından farklılık gösterir. Bu nedenle, reklam veren yalnızca bir edinme yapıldığında ödeme yapar, bu nedenle EBM, Edinme Başına Maliyettir. Ancak bu, size yalnızca tıklamalar veya gösterimler yerine yapılan dönüşümlere göre ödeme yapılacağından, reklamın yayınlanmasıyla ilgili tüm riski üstlendiği anlamına gelir. Bu genellikle bağlı kuruluş reklamcılığı olarak adlandırılır.

Tıklama Başına Maliyet, Tıklama Başına Ödeme; Payment Per Click (PPC) olarak da bilinir. Edinme Başına Maliyet (EBM), reklam verenin yalnızca bir web sitesi ziyaretçisinin bir reklamı tıkladıktan sonra her satın alma işleminde ödeme yaptığı yerdir.

Bazı reklam kampanyaları için farklı fiyatlandırma yöntemleri diğerlerinden daha uygundur. BGBM, marka bilinirliğini artırmaya veya belirli bir mesaj vermeye odaklanan bir kampanya için en mantıklı olanıdır. Bu durumda, ziyaretçiler reklamı tıklamasalar bile, bir reklamın yüksek trafikli bir web sitesine belirgin bir şekilde yerleştirilmesinden kaynaklanan maruz kalma, bir şirketin marka adını veya mesajını tanıtmaya yardımcı olduğundan, TO daha az önemlidir.

Web sitesi yayıncıları CPM reklamcılığını severler çünkü sadece reklam gösterdikleri için para alırlar. Bununla birlikte, BGBM oranları düşük olduğu için – yukarıda bahsedilen 2,00 dolarlık oran oldukça standarttır – bir web sitesinin BGBM reklamlarından makul miktarda para kazanmak için sağlam trafiğe ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, sosyal medya reklamcılığı oranları daha yüksek olma eğilimindedir.

TO, Bin Gösterim Başına Maliyet ile Nasıl İlişkilidir?

BGBM genellikle tıklama oranı (TO) ile ölçülür. TO, reklamdaki toplam gösterim miktarına göre alınan tıklama sayısıdır. Bir reklam her bin gösterimde otuz tıklama alırsa, tıklama oranı %3’tür. Bir BGBM reklam kampanyasının başarısını ölçerken, tek başına TO’dan daha fazla ölçüm kullanmanız gerekir. Bir reklamın tıklanmaması, izleyici üzerinde bir etkisi olmadığı anlamına gelmez.

Gösterimler ve Sayfa Görüntülemeleri

Reklam gösterimlerinin sayısının, reklamı gösteren web sitesine gelen ziyaretçi sayısından farklı olması mümkündür. Örneğin, bir reklam, sayfanın üst kısmındaki yatay bir şerit ve sayfanın metninin yanında dikey bir yan şerit gibi bir web sitesinde iki konuma yerleştirilebilir. Bu senaryoda, reklam veren sayfa görüntüleme başına iki gösterim için ödeme yapar.

Bin Gösterim Başına Maliyet Eleştirisi (BGBM)

BGBM’nin eleştirisi, genellikle gösterimlerin doğru bir şekilde sayılmasının zorluklarından kaynaklanır. Bazı reklam verenler, kendilerinden adil ücret alınıp alınmadığını sorgular. Siteleri ziyaret eden ve toplam görüntüleme sayısını çarpıtan aynı ziyaretçiden veya botlardan gelen yinelenen görünümlerle ilgili sorunlar ortaya çıkar. Ayrıca, bir reklam yüklenemezse veya eksik yüklenirse, bu reklamlar gösterim olarak sayılmamalıdır. Bir site sahibi, görüntüleme sayısını artırmak amacıyla bir web sitesine trafik göndermek için otomatik komut dosyaları kullandığında reklam sahtekârlığı meydana gelebilir.

BGBM’yi Etkileyen Faktörler

Dijital Reklamda BGBM Bin Gösterim Başına Maliyet_2

Coğrafya: Ortalama BGBM, belirli bir ülkede çevrimiçi endüstrinin ne kadar gelişmiş olduğundan ve o ülkede yaşayanların harcama gücünden etkilenecektir. ABD, Avrupa, Avustralya veya Japonya’daki BGBM’ler ortalama olarak Mısır veya Brezilya’dakinden daha yüksek olacaktır.

Veri Kullanımı: Bir kullanıcı profili oluşturmak için mevcut verileri kullanan hedeflenen reklamlar, hedef kitleyi segmentlere ayırmadan yalnızca reklam alanı satın almaktan daha yüksek BGBM fiyatları verir.

Cihaz: Mobil cihazlarda sunulan reklamlar, ekran boyutu sınırlamaları, düşük TO ve dönüşüm oranı nedeniyle masaüstüne göre daha düşük bir BGBM’ye sahiptir.

Web Sitesi Konusu ve Kalitesi: Niş yayıncılar, genel bir haber sitesinden daha bölümlere ayrılmış ve homojen bir kitleye sahip oldukları için daha yüksek bir BGBM’ye sahip olabilirler. Daha fazla işletme, reklam yerleşimlerini değerlendirirken marka güvenliğini hesaba kattıkça, daha kaliteli web siteleri de daha yüksek fiyatlara hükmedebilir.

Reklam Boyutu: Ortalama olarak, daha büyük reklam biçimleri daha belirgin olduklarından ve kullanıcının eylemi teşvik etme olasılıkları daha yüksek olduğundan daha yüksek bir BGBM’ye sahiptir. Ancak en yaygın reklam boyutları, en büyüğü olmasa da, daha yüksek BGBM’ler oluşturur.

Reklam Görüntülenebilirliği: Görüntülenebilirliğin tanımı, reklam biçimine bağlıdır, ancak görüntülü reklamlar için Google görüntülenebilirliği, reklamın en az %50’sinin en az 1 saniye boyunca ekranda olması olarak tanımlar. Görüntülenebilirlik puanı düşük olan bir yayıncı, BGBM oranlarının önemli ölçüde düştüğünü görecektir.

Geçmiş Performans: Reklam verenler trafik kalitesine değer verir ve dönüşüm sağlayan ve daha yüksek bir YG sağlayan sitelere yerleştirmek için daha yüksek BGBM ödemeye isteklidir.

Sayfadaki Reklam Birimi Sayısı: Sayfada daha fazla sayıda reklam birimi olması BGBM oranlarını düşürür. Daha büyük bir arz, bu reklam birimleri için daha düşük tekliflerle sonuçlanacaktır.

Mevsimsellik: Trafiğin farklı sektörlerde bazı dönemsellikleri vardır ve bu da BGBM oranlarında değişikliklere yol açar. Yaz, özellikle Avrupa’da tatiller için işten izin alan birçok insan nedeniyle harcamalarda bir düşüş görebilir.